ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: miễn đăng kiểm cho ô tô

   Dự thảo mới nhất Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 16/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định, ô tô chở người dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải mới được miễn kiểm định đến 36 tháng.
   Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết có khả năng từ ngày 1/7 tới đây, ô tô đăng ký mới lần đầu sẽ được miễn kiểm định. Chủ phương tiện không phải mang xe đến kiểm định mà chỉ mang hồ sơ để vào hệ thống.