Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: năng lượng tái tạo ở châu âu

      Việc gia tăng công suất điện gió và mặt trời đã tiết kiệm cho Liên minh Châu Âu hàng tỷ đô la mà lẽ ra phải chi cho nhập khẩu khí đốt.