21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: ô nhiễm rất nặng

      Vì sao ở những thành phố có ngành công nghiệp và giao thông vận tải phát triển, không khí buổi sớm không những trong lành mà còn bị ô nhiễm rất nặng.