Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: quy định bảo lãnh nhà ở

      HoREA đề xuất xem xét bỏ quy định bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai vì có một số bất cập, hạn chế.