21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: san hô bị suy giảm

      Rạn San hô khu vực đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi bị tàn phá nhiều, diện tích suy giảm đáng kể bởi các tác động từ quá trình đô thị hóa, khai thác cá bằng thuốc nổ, chất độc, neo đậu tàu thuyền,...