Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: sang tên sổ đỏ đang thế chấp

      Nhà đất đang thế chấp vẫn có thể được sang tên sổ đỏ và được quy định rõ ở từng trường hợp cụ thể. Trường hợp chuyển nhượng, tặng cho nhà đất