ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: sét đánh

      Từ 2017 đến nay có hơn 170 người chết do sét đánh, riêng 6 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận 44 người tử vong.