21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: sở hữu chéo trong ngành ngân hàng

      Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, đến nay không còn trưởng hợp sở hữu chéo trong hồ sơ, sổ sách. Tuy nhiên thực tế còn nhiều điểm phức tạp, có trường hợp nhờ người đứng tên hộ.