21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: sở tài chính nghệ an

      Trong 8 tháng, tỉnh Nghệ An thu ngân sách ước đạt hơn 13.400 tỷ đồng, đạt 89,4%. Trong đó, thu nội địa đạt 12.388 tỷ đồng, đạt 90,4% dự toán và bằng 110,5% so với cùng kỳ năm 2021