ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: thông tư 16

   Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sửa một số quy định của Thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10/11/2021, trong đó có việc ngân hàng có thể được mua lại trái phiếu doanh nghiệp sau khi bán.
   Được biết, ngân hàng thương mại vẫn chưa được NHNN cho phép mua TPDN với mục đích cơ cấu nợ. Đồng nghĩa với việc ngân hàng tham gia "giải cứu" trái phiếu sẽ khó xảy ra.
   Dự thảo mới nhất Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 16/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định, ô tô chở người dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải mới được miễn kiểm định đến 36 tháng.