ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: trợ cấp covid-19

   Có ít nhất 18 tỉ phú và hàng trăm người thuộc giới siêu giàu ở Mỹ đã nhận được tiền trợ cấp Covid-19 của chính phủ liên bang, và nghịch lý là khoản tiền trợ cấp này chỉ dành cho hộ gia đình nghèo và hộ gia đình có thu nhập trung bình.
   Hãy cẩn trọng khi nhận được tin nhắn với nội dung như sau: “Ban chua nhan duoc tr0 cap C0VID-19, vui long dang nhap tinyurl.com/kxytdc8z (hoặc shorturl.at/frFHU) de lay, qua han se khong duoc chap nhan".