Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: xoá sổ tín dụng đen

   Thời gian qua, ngành ngân hàng đã triển khai các giải pháp cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế, trong đó có tín đối với lĩnh vực bất động sản (BĐS), góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng không chủ quan với lạm phát. Đồng thời, ngành ngân hàng thực hiện các giải pháp kiểm soát rủi ro đối với hoạt động ngân hàng, trong đó có tín dụng BĐS.
   Đặt mục tiêu "xóa sổ" tín dụng đen, ngân hàng Nhà nước kích hoạt gói vay 20.000 tỷ đồng cho lao động khu công nghiệp. Song, công đoàn cơ sở cần nâng cao vai trò để giúp ngân hàng tiếp cận công nhân.