Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: 700 tỷ đồng xây hồ trữ nước ngọt

      Long An đã tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt tại xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa nhằm ứng phó với tình hình khô hạn, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt. Tuy nhiên, nguồn kinh phí đầu tư dự án nằm ngoài khả năng của địa phương nên tỉnh kiến nghị Trung ương xem xét cấp kinh phí khoảng 700 tỉ đồng để thực hiện.