Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: 8 địa điểm có bệnh nhân covid-19

      Mới đây, liên quan đến các trường hợp về từ TP. Hồ Chí Minh bị dương tính với SARS-CoV-2, Hà Nội vừa phát đi thông báo về 8 địa điểm có liên quan đến các bệnh nhân COVID-19. 8 địa điểm như sau: