Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: 95% bề mặt đại dương biến đổi cuối thế kỷ này

      Nghiên cứu công bố mới đây cho thấy, có đến 95% bề mặt đại dương trên Trái Đất sẽ biến đổi vào cuối thế kỷ này, trừ khi nhân loại ngăn chặn, giảm thiểu lượng khí thải carbon.