Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: áp dụng khai thác tiên tiến

      Là địa phương có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú với trên 150 mỏ khoáng sản đã được quy hoạch, những năm qua, tỉnh Sơn La đã có nhiều cơ chế, chính sách để thu hút các nhà đầu tư thực hiện thăm dò, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.