ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: bắc ninh cho phép doanh nghiệp hoạt động trở lại

      Tối 23/6, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra văn bản cho phép tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được phép hoạt động trở lại, trừ những doanh nghiệp có ca F0 và không đáp ứng được yêu cầu phòng dịch.