Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: bảo hiểm xã hội tự nguyện

      Công tác tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện đang được tiến hành tích cực và đem lại nhiều hiệu quả rõ rệt. Nhiều người đã nhận thức được tầm quan trọng của BHXH nên số người tham gia BHXH tự nguyện cũng tăng lên nhanh chóng trong 4 năm qua.