21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: bão mặt trời

   Cơn bão Mặt trời cấp độ mạnh có thể làm chao đảo hệ thống thông tin của Trái đất cũng như ảnh hưởng tới sức khỏe con người.
   Theo các cơ quan thời tiết của chính phủ Mỹ và Anh, từ tháng 3/2022, Trái đất liên tục bị các cơn bão địa từ của Mặt trời tấn công.
   Trong khi con người được bảo vệ khỏi các cơn bão Mặt Trời bởi từ trường và bầu khí quyển của Trái Đất, chúng vẫn có khả năng tác động đến cơ sở hạ tầng và có thể gây ra “Ngày tận thế Internet”, theo một nghiên cứu mới phát hiện.