21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: bão noru gây thiệt hại

      Bão số 4 đã gây thiệt hại nặng trên đảo Lý Sơn với hàng trăm nhà dân bị tốc mái và hàng chục ha hành bị vùi dập, hư hại hoàn toàn.