ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: bệnh viện đa khoa đức giang

      Từ khi nhận nhiệm vụ chống dịch, ở lại bệnh viện làm việc, xa gia đình, xa vợ con, đằng sau mỗi ca trực, đâu đó, những “người anh hùng áo trắng” cũng thầm lau nước mắt, cũng chợt tranh thủ vài phút ngơi tay để nhớ nhung gia đình. Nhưng nhiệm vụ đã nhận, họ luôn cố gắng vững vàng để vượt qua, làm chỗ dựa tin cậy cho người bệnh... Hãy cùng nỗ lực chung tay đẩy lùi dịch bệnh, để những nỗ lực của những "người hùng áo trắng" không là vô nghĩa!