Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: béo phì ở trẻ em

      Trong hơn 10 năm qua, tỉ lệ trẻ em béo phì, thừa cân tăng nhanh đến mức đáng báo động tại Việt Nam, đặc biệt tại các thành phố lớn. Vì sao vậy?