ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: bình đẳng giới

   Sáng 14/9, TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội thảo “Thúc đẩy bình đẳng giới trong bảo vệ môi trường”.
   Hương ước, quy ước luôn đóng vai trò quan trọng trọng điều chỉnh các quan hệ xã hội ở cộng đồng dân cư. Bởi vậy, mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt 100% các hương ước, quy ước của cộng đồng đã được thông qua không có sự phân biệt đối xử về giới.