Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: bộ trưởng tài nguyên và môi trường

      Năm 2022, Việt Nam nói chung, ngành tài nguyên và môi trường nói riêng đã khẳng định được vị thế, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái đất và ứng phó với biến đổi khí hậu.