ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: bql dự án oda tp cần thơ

      Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính với số tiền hơn 50 tỷ đồng đối với BQL dự án ODA TP Cần Thơ sau những yếu kém, sai phạm. Tôi muốn hỏi rằng, nếu không có công tác kiểm toán, thì BQL dự án ODA TP Cần Thơ, các cơ quan tham mưu của thành phố và các đơn vị liên quan sẽ làm thất thoát của nhà nước bao nhiêu tiền?