Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: cá mú

      Nhiều hộ gia đình nuôi cá mú trên sông Lễ Thịnh (Phú Yên) những ngày qua lao đao vì cá sốc nước ngọt chết hàng loạt. Cá mú là loài cá có giá trị kinh tế cao. Đợt chết cá lần này đã khiến người dân gánh chịu thiệt hại lớn.