Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: các khu công nghiệp lớn

      Theo đánh giá của các cấp công đoàn, gói vay được triển khai trong thời điểm này là rất kịp thời, góp phần đẩy lùi tình trạng "tín dụng đen" ở nhiều khu công nghiệp.