21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: cao kỷ lục

      Các chuyên gia từ cơ sở nghiên cứu Concordia ở Dome C của Nam Cực, nằm ở độ cao 3.000m so với mức nước biển, đã đo được nhiệt độ ở mức cao kỷ lục -11,5 độ C trong ngày 18/3