Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: cây bàng lá nhỏ

      UBND TP Hà Nội đã đồng ý và giao các đơn vị liên quan thực hiện xong trước dịp 30/4, 1/5. Nhưng vì sao gần hai tháng sau việc đánh chuyển cây mới được thực hiện?