21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: cây thung lũng phát triển ngang bằng cây sườn đồi

      Động đất mang đến thiệt hại to lớn về người và tài sản. Tuy nhiên, theo nghiên cứu gần đây, các trận động đất có thể đã giúp cây cối trong thung lũng phát triển ngang bằng với những cây trên sườn đồi do nhận được lượng nước vào rễ nhiều hơn.