Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: ceo group bị phạt hơn 1,4 tỷ đồng

      Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O vừa bị Cục thuế TP. Hà Nội truy thu và xử phạt hơn 1,4 tỷ đồng tiền thuế. Bên cạnh đó, cổ phiếu Công ty này còn bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 20/4/2021.