Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: chất thải chưa qua xử lý

      Mới đây, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã phát hiện và xử lý một cơ sở sản xuất muối có hành vi chôn lấp, đổ thải hơn 2.100 tấn chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.