21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: cháy rừng bình định

      Người dân đốt vàng mã phía nghĩa địa để tàn lửa phát tán cũng có thể gây ra cháy rừng. Mới đây, tại Bình Định, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ của nhiều lực lượng (công an, quân đội, kiểm lâm…) mới dập tắt được đám cháy do...tàn lửa đốt vàng mã gây ra.