Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: chi phí bảo hiểm tài sản tăng

      Kết quả nghiên cứu được hãng bảo hiểm Swiss Re công bố mới đây cho thấy, các khoản chi phí bảo hiểm tài sản sẽ tăng gấp 3 lần trong 2 thập kỷ tới vì các nguyên nhân liên quan đến biến đổi khí hậu.