Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: chỉ thị 17

   Chỉ thị 17 của UBND TP. Hà Nội đã yêu cầu toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, nhiều chiếc xe chạy hợp đồng vẫn ung dung chạy trên đường bất chấp mọi nỗ lực các cơ quan chức năng.
   Đây chính là lời của Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, ông Chu Ngọc Anh yêu cầu các lực lượng tăng cường rà soát, nhắc nhở, kiểm tra, xử lý người dân vi phạm Chỉ thị 17.