Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: chỉ tiêu tăng trưởng

      Trong 9 tháng đầu năm 2022, kinh tế xã hội TP Hải Phòng tiếp tục ổn định và phát triển; nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ở mức rất cao so với mặt bằng chung cả nước.