ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: chiến dịch thế giới sạch hơn

   Mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản gửi các ngành chức năng, địa phương triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.
   Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng 9 hằng năm.