21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: chính sách từ ngân hàng thương mại

      Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành văn bản về đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP.