Toạ đàm Năng lượng

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: chuyển ứng dụng lên đám mây aws

      Theo một báo cáo mới của 451 Research cho biết, việc chuyển các ứng dụng lên môi trường đám mây có thể giảm lượng khí thải carbon tới 78% ở các doanh nghiệp trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.