Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: con người nhỏ bé trước thiên nhiên

      Con người ngày càng tiến bộ và có cuộc sống hiện đại hơn, nhưng dù có phát triển như thế nào đi chăng nữa thì con người cũng chỉ là tồn tại quá nhỏ bé trước thiên nhiên mà thôi. Nếu không tin, hãy nhìn đi...