ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: con người và môi trường

      Ở Zimbabwe, phụ nữ, người già và trẻ em đang ngày càng hứng chịu những tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu ở vùng nông thôn. Những người nam giới, được coi là trụ cột gia đình – thường lên các khu vực thành thị để kiếm việc làm. Phụ nữ, người già và trẻ em phải ở lại các vùng nông thôn để duy trì đồng ruộng, trong khi năng suất nông nghiệp ngày càng dễ bị ảnh hưởng bởi tác động của biến đổi khí hậu.