Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: con số báo động

      Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy, biến đổi khí hậu là nguyên nhân của hơn 7.000 thảm họa thiên nhiên trong vòng 20 năm qua.