ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: công chức quốc phòng

      Cơ quan lập kế hoạch phải xác định rõ nhu cầu về nhà ở cho lực lượng vũ trang bao gồm loại nhà ở, số lượng, diện tích sàn nhà ở; địa điểm xây dựng và diện tích đất để xây dựng nhà ở; nguồn vốn và phân kỳ đầu tư hằng năm và 05 năm…