Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp

      Nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đất đai, khoáng sản, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị kiểm tra, đánh giá, kịp thời chấn chỉnh lại trách nhiệm của các công chức kiểm lâm địa bàn.