21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: công trình được phép xây dựng

      UBND Thành phố cho phép các công trình trọng điểm cấp bách, chủ đầu tư có văn bản đề nghị, cam kết thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19... được hoạt động.