21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: công ty cổ phần bất động sản thế kỷ

   Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cenland, mã chứng khoán: CRE) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2023.
   Vừa qua, trên một số phương tiện truyền thông, mạng xã hội có một số bài đăng tải đề cập đến việc Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) và các công ty thành viên trả chậm phí dịch vụ cho các sàn liên kết.