Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: công ty onsen fuji

      Liên quan đến các nội dung về quảng bá nguồn nước khoáng nóng của Công ty Onsen Fuji, Sở TN&MT Phú Thọ đề xuất UBND tỉnh giao Sở VHTT&DL vào cuộc kiểm tra làm rõ.