ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: container liên quan đến sự cố tràn dầu

      Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đã điều tra nguyên nhân sự cố tràn dầu nghiêm trọng ở California, trong đó, xác định tàu container MSC DANIT có liên quan đến sự cố này.