Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: cuộ thi ảnh

      Cuộc thi ảnh “Ô nhiễm trắng và những tác động đến hệ sinh thái biển” do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Điện tử VTC News, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên WWF tại Việt Nam vừa phát động.