Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: dạ dày bò có khả năng phân huỷ nhựa

      Mới đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nhựa thông thường có thể bị phân hủy khi tiếp xúc với dạ cỏ, chất được tìm thấy trong dạ dày bò. Đây là một tin vui trong việc giải quyết các vấn đề về ô nhiễm rác thải nhựa hiện nay. Nhưng làm thế nào mà dạ dày bò lại có thể phân huỷ nhựa?